fbpx

ZDOBĄDŹ TYTUŁ CIIA® (CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST)

Miejsce egzaminu: Warszawa Centrum (sala konferencyjna ul. Sienna 93)
Data najbliższego egzaminu: 10 września 2021 r.
Data kolejnego egzaminu: 11 marca 2022 r.
Czas egzaminu: 2 x 3h

Czym jest certyfikat CIIA®?

Tytuł oraz licencja CIIA® to jedna z najbardziej rozpoznawanych w całym finansowym świecie licencji profesjonalistów rynku kapitałowego. Nadawana jest przez organizację ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts), globalny podmiot zrzeszający krajowe stowarzyszenia profesjonalistów rynków finansowych takich jak na przykład: European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS), Asian Securities and Investment Federation (ASIF), Swiss Financial Analysts Association (SFAA) czy Związek Maklerów i Doradców.

Licencja CIIA® traktowana może być jako europejski odpowiednik amerykańskiej licencji CFA®. Nie należy jednak traktować tych tytułów tożsamo. Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACIIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych. Prestiż CIIA® podkreśla fakt, ze na całym świecie udało się ją zdobyć zaledwie 6300 osób, wśród których jest 62 Polaków Tutaj możesz sprawdzić wszystkich Polaków, którzy uzyskali tytuł CIIA®) a Tutaj możesz przeczytać Ich opinię na temat zdobytego tytułu CIIA.

Licencja CIIA® traktowana może być jako europejski odpowiednik amerykańskiej licencji CFA®. Nie należy jednak traktować tych tytułów tożsamo. Licencja CIIA® rozpoznawana jest głównie na rynkach zachodnioeuropejskich oraz azjatyckich. Wynika to z samej struktury egzaminu (możliwość zdawania w językach narodowych) oraz dzięki zrzeszaniu organizacji krajowych przez ACIIA, co przekłada się na łatwiejsze uzyskiwanie licznych kwalifikacji regionalnych. Prestiż CIIA® podkreśla fakt, ze na całym świecie udało się ją zdobyć zaledwie 6300 osób, wśród których jest 62 Polaków Tutaj możesz sprawdzić wszystkich Polaków, którzy uzyskali tytuł CIIA®) a Tutaj możesz przeczytać Ich opinię na temat zdobytego tytułu CIIA.

Oprócz rozpoznawalności przez pracodawców na całym świecie, tytuł CIIA® uznawany jest również przez wiele urzędów regulacyjnych i organizacji ułatwiając zdobycie kolejnych kwalifikacji na lokalnych rynkach. Wśród najważniejszych można wymienić:

 • Możliwość uzyskania w Polsce licencji Doradcy Inwestycyjnego po zaliczeniu jednego sprawdzianu uzupelniającego z prawa i rachunkowości zamiast 3 standardowych egzaminów.
 • Zwolnienie z egzaminu na Członka Rady Nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa w Polsce.
 • Zwolnienie z pierwszego egzaminu na licencję Professional Risk Manager (PRM) “Financial Foundations". Posiadając certyfikat CIIA aby uzyskać również tytuł PRM wystarczy jedynie zdać jeden egzamin finałowy.
 • Uznawanie przez Finacial Services Skills Council w Wielkiej Brytanii za jedną z 2 najważniejszych kwalifikacji finansowych.
 • Umożlwienie dołączenia do Securities & Investment Institute – najstarszej i najbardziej respektowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii.
 • Uzyskanie szeregu zwolnień od japońskiej The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) ułatwiając zdobycie najbardziej szanowanej na rynku japońskim certyfikacji CMA. Kandydaci do certyfikacji CMA, którzy posiadają licencję CIIA® muszą ukończyć tylko egzamin dotyczący specyfiki rynku japońskiego.
 • Uznanie przez Securities and Futures Commission of Hong Kong – odpowiednik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC) posiadaczy licencji CIIA® za spełniających tamtejsze wymagania regulacyjne.
 • Zwolnienie posiadaczy tytułu CIIA® z większości egzaminów w swoim programie IFBL Certified Private Banker program przez Instytut IFBL (Institut De Formation Bancaire Luxembourg).
 • Uznawanie przez Narodową Komisję Certyfikacji Zawodowej we Francji za jeden z najważniejszych certyfikatów rynku finansowego.


Jak można uzyskać licencję CIIA®?

Pamiętaj, że musisz posiadać aktywne Członkostwo ZMID,

aby móc przystąpić do egzaminów CIIA!

Standardowo do uzyskania licencji CIIA® należy zdać trzy egzaminy certyfikacyjne oraz posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego, a także być Członkiem organizacji ACIIA (np. za pośrednictwem przynależności do ZMID). Egzaminy, jakie należy zdać podzielone są na część specyficzną dla danego kraju (regulacje, etyka i standardy zawodowe, rachunkowość, struktura rynku itp.) oraz na część międzynarodową. Za pierwszą część odpowiadają organizacje narodowe, druga natomiast podlega wspólnemu egzaminowi globalnemu. Wszystkie zadania opracowywane są przez grupy ekspertów mianowanych przez narodowe organizacje w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. Po dokonaniu selekcji w bardzo rygorystycznym procesie w Center for International Examinations w Szwajcarii, zadania są zatwierdzane przez IEC (International Examination Committee), w którego skład wchodzą profesorowie uniwersytetów oraz światowi eksperci, co pozwala uniknąć uzależnienia od konkretnej organizacji narodowej.

Ponadto, część międzynarodowa rozdzielona jest na Egzamin Podstawowy (Foundation Examination – czas trwania egzaminu wynosi 9 godzin) oraz Egzamin Finałowy (6 godzin). Organizowane są one dwa razy w roku, w marcu i wrześniu, a każdy egzamin można zdawać w dowolnym z następujących 11 języków narodowych: angielski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, chiński, japoński, polski (jako ZMID wywalczyliśmy tą możliwość), włoski, francuski, koreański i portugalski.

ZMID udało się uzyskać akredytację polskich egzaminów narodowych oraz tytułów naukowych, dzięki czemu osoby posiadający polską licencję Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego, licencję Doradcy Inwestycyjnego lub licencję Maklera Papierów Wartościowych lub licencję Maklera Giełd Towarowych lub tytuł naukowy doktora (lub wyższy) lub jeden z certyfikatów EFPA mogą od razu przystąpić do międzynarodowej cześci Egzaminu Finałowego CIIA®, bez konieczności zdawania międzynarodowego Egzaminu Podstawowego oraz egzaminu Regionalnego!

Zdając Egzamin CAI szybciej i łatwiej uzyskasz licencję CIIA.

Certyfikowany Analityk Inwestycyjny (CAI) to praktyczny egzamin, który potwierdza zdolności analityczne oraz umożliwia zwolnienie z dwóch pierwszych etapów egzaminu CIIA.

To czym CAI wyróżnia się na tle innych licencji, to jego praktyczny wymiar. Docenia i punktuje kreatywność oraz nieszablonowe myślenie przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemów rynkowych.

W ramach zapisu na Egzamin otrzymasz:

  • Podejście do Egzaminu na Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego.
  • Bezpłatne uczestnictwo w Kursie przygotowującym do egzaminu (6 dni).
  • Bezpłatne uczestnictwo w Kursie online przygotowującym do egzaminu (2 dni).
  • Komplet materiałów szkoleniowych (do nauki na kursie lub samodzielnie) ze wszystkich istotnych działów egzaminu.
  • Dyplom Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego po zdaniu egzaminu CAI®.
  • Kartę wzorów i sugerowaną literaturę.
  • Najlepszej jakości zajęcia stacjonarne prowadzone przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach

Egzamin CAI® zwalnia z podstawowej części egzaminu CIIA. Co oznacza, że aby uzyskać tytuł i licencję CIIA wystarczy podejść jedynie do jej Egzaminu Finałowego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Egzaminu CAI przejdź na Stronę Egzaminu Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego (CAI®)(wraz z kursem i materiałami)

Jak wygląda egzamin, który mogę napisać w ZMID na licencje CIIA®?

Po zapisaniu się na egzamin otrzymasz od nas komplet materiałów szkoleniowych (platforma e-learningowa w języku angielskim) i masz prawo do przystąpić od razu do Egzaminu Finałowego w wybranym przez siebie terminie. Egzamin ma charakter pisemny, a pytania egzaminacyjne są otwarte – to studia przypadków i pogłębione analizy na zadany temat. W czasie egzaminu możesz korzystać z kalkulatora finansowego oraz otrzymasz zestawienie wszystkich potrzebnych wzorów i formuł obliczeniowych.

Egzamin składa się z dwóch modułów tematycznych:

Moduł I (3 godziny)

 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
 • Wycena i analiza akcji
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia

Moduł I (3 godziny)

 • Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych
 • Zarządzanie portfelem

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym egzaminów i zalecanej lekturze, a także przykładowe pytania egzaminacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.aciia.org

Co muszę zrobić żeby przystąpić do egzaminu na licencję CIIA® w Polsce?

Tak jak zaznaczaliśmy dzięki wywalczonej przez ZMID akredytacji posiadacze licencji Doradcy Inwestycyjnego lub licencji Maklera Papierów Wartościowych lub Maklera Giełd Towarowych lub tytułu naukowego doktora (lub wyższego) lub Certyfikowanego Analityka Inwestycyjnego uzyskują specjalne zwolnienie z większości egzaminów i mogą od razu przystąpić do ostatniego egzaminu finałowego w biurze ZMID w Warszawie. Czego więc potrzebujesz żeby uzyskać tytuł CIIA®?

Ile kosztuje przystąpienie do egzaminu CIIA®?

Ceny egzaminu są ustalane przez organizacje globalną. W Polsce należą do jednych z najniższych na świecie.

Uwaga, poniższa opłata jest jednorazowa za przystąpienie do egzaminu i pierwsze podejście do obu modułów. Ewentualny koszt poprawki to 500 CHF netto za każdy moduł egzaminu!

EGZAMIN 10 WRZEŚNIA 2021
3 690 CHF
 • Cena za egzamin DO 22.08.2021
EGZAMIN 10 WRZEŚNIA 2021
4 460CHF
 • Cena za egzamin od 23.08.2021
EGZAMIN 11 MARCA 2022
2 645 CHF
 • Cena za egzamin DO 26.09.2021
EGZAMIN 11 MARCA 2022
3 000CHF
 • Cena za egzamin od 27.09.2021

Powyższa cena jest ceną brutto.

Na życzenie możemy wystawić Fakturę VAT (23%)

Masz dodatkowe pytania?
Odpowiemy w maksymalnie 24 godziny!

  Formularz kontaktowy
  1. Imie*
  2. Nazwisko*
  3. Email*
  4. Telefon

  * Pola obowiązkowe


  Masz pytania? Chętnie pomożemy!

  Tel. +48 601 357 865
  email: szkolenia@zmid.org.pl

  Posiadając CIIA zyskujesz:

  Prestiżową licencję finansową
  Globalne możliwości
  Szansę na uzyskanie licencji Doradcy Inwestycyjnego

  Zobacz również

  Dołącz do ZMID i zyskaj

  Egzamin uzupełniający na licencję Doradcy Inwestycyjnego dla osób z licencją CIIA

  Najnowsze oferty pracy